Machtigen via DigiD

Voordat Autorijschool 5toDrive het examen of een toets voor de categorie personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als Autorijschool 5toDrive een examen of toets voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef je DigiD nooit aan een ander.

Hieronder staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen.

De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd.

Verder is het goed om te weten dat jouw rijschool een examen of toets alleen op jouw naam kan reserveren.

De mogelijkheden om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt.

Stem je examendatum dus van te voren goed af met je instructeur.

Het machtigen van je rijschool en het reserveren op naam moeten ertoe leiden dat jouw rijschool altijd binnen afzienbare tijd een examen voor jou kan aanvragen. Voor het aanvragen van een theorie examen, praktijk examen of een tussentijdse toets is het noodzakelijk Autorijschool 5toDrive toestemming te geven op de site van het CBR. Dit doe je d.m.v je digid.

Voor uitleg klik hier: DigiD
Voor de algemene voorwaarden klik hier: Voorwaarden

Vul in als rijschool nummer: 4729F4