Autorijschool 5toDrive heeft gekozen voor de theorie opleiding via i Theorie.

Oefenen voor het theorie-examen was nog nooit zo leuk en leerzaam. De theorie opleiding auto bestaat uit een compleet lesboek van 25 hoofdstukken, maar liefst 50 theorie-examens, 100 geanimeerde lesfilmpjes over gevaarherkenning en meer dan 60 instructiefilmpjes van de rijprocedure. Je volgt een lesschema op basis van gemaakte vorderingen zonder enige tijdslimiet.

iTheorie is de enige complete digitale theorie opleiding in Nederland! De opleiding bestaat uit een compleet lesboek met na elk hoofdstuk een toets, oefen theorie-examens en, afhankelijk van het rijbewijs, trainingsfilmpjes om de gevaarherkenning te leren begrijpen en de volledige praktijkinstructie in 3D animaties.

iTheorie is zo gemaakt dat zakken eigenlijk niet meer mogelijk is. En als dat toch mocht gebeuren, dan kun je altijd nog gebruik maken van de gratis herhalingscursus.

iTheorie is een theorie opleiding die, naarmate je vordert, steeds meer onderdelen opent. Je kunt in het begin dus nog geen theorie-examens oefenen. Daarvoor zal je eerst het boek moeten leren! Hoe meer jij leert, hoe meer onderdelen toegankelijk zullen worden.

De complete opleiding staan online op het internet. Je krijgt een eigen persoonlijke inlogcode. Je kan overal ( waar een pc en internet verbinding is) in je eigen tempo je theorie leren.

Verkeersborden en verkeersregels

Wil je alvast meer weten over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland. Dan staat in de volgende publicatie een verkorte versie van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Verkeersgedrag
  • Verkeersregels
  • Verkeerstekens
  • Aanwijzingen
  • Bijzondere bepalingen voor gehandicapten
  • Tijdelijke verlaging maximumsnelheid bij verstoring olie-aanvoer
  • Milieuzones